IMG-20210406-WA0009.jpg

הטבה ברכישת אריחים

רוכשים 20 אריחים בגוונים שונים  - מקבלים 4 אריחים מתנה

רוכשים 30 אריחים בגוונים שונים - מקבלים 6 אריחים מתנה 

רוכשים 40 אריחים בגוונים שונים - מקבלים 8 אריחים במתנה

* בעת ביצוע ההזמנה יש לרשום במקום המיועד את מספרי האריחים שתרצו לקבל במתנה